دانلود فایل


دانلود مقاله کامل درباره جريانهاي برخورد كننده - دانلود فایلدانلود فایل جریانهای برخورد کننده

دانلود فایل دانلود مقاله کامل درباره جريانهاي برخورد كننده

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :37

بخشی از متن مقاله
بسياري از عمليات مهندسي كه در بين دو فاز استخراج ناپذير انجام مي شود بوسيلة انتقال جرم يا انتقال حرارت كنترل مي شوند، بنابراين همواره كوشش مي شود كه تا حد امكان چنين مقاومتهايي را كاهش داد.
اولاً فرايندهاي انتقال حرارت يا جرم گدر سيستم، گاز-جامد، گاز-مايه، مايع-مايع و جامد-مايع عموماً ممكن است با سه مقاومت سري دئر نظر گرفته شوئند، با فرض يك سيستم قطرة مايع-گاز به عنوان حالت مبنا مشاهده شود. ممكن است برحسب خواص سيستم مقاومت هاي زير مؤثر باشند، مقاومت خارجي[1] مقاومت سطح[2]، مقاومت داخلي[3].
مقاومت داخلي را ممكن است با كاهش اندازة ذرة فار پيوسته كاهش داد، اگر اين كارها امكان پذير نباشد بايد زمان اقامت ذره را در داخل سيستم افزايش داد. كاهش مقاومت خارجي ممكن است از طريق روشهاي زير ميسر گردد.
a- افزايش سرعت حنسبي بين ذرات و فاز پيوسته كه با افزايش اصطكاك بين فازها نيز مرتبط است
b- كاهش ابعاد و ذرات كه باعث كاهش ضخامت زير لاية آرام كه كنار سطح تشكيل مي شود، مي گردد. كاهش ايجاد ذراتن باعث افزايش ضرايب انتقال مي گردند.
c- توزيع يكنواخت فاز پراكنده درون فاز پيوسته.
d- اعمال تأثيرات ديرگر روي ذرات، مثل نيروهاي اينرسي و سانتريفوژي
مقاومت سطح با حذف ناخالصي ها ممكن است به دست آيد.
در دهة 60 ميلادي روش بسيار ويژه اي بعنوان جريانهاي برخورد كننده[4] (IS) توسط [1]Elperin مطرح شد كه روش بسيار مؤثري براي فرايندهاي انتقال جرم و حرارت محسوب مي گردد. انتظار مي رود كه اين سيستم ها بصورت گسترده اي مورد استفاده قرار بگيرند.
اين سيستم مي تواند براي سيستم هاي دو زمانه مايع-گاز-جامد بكار برود. در اين روش دو جريان در خلاف جهت هم روي يك محور به يكديگر برخورد مي كنند. براي يك جريان نمونة گاز-جامد همانطور كه در شكل 1-1 ديده يم شود دو جريان در وسط (ناحية برخو.رد) به شدت به هم برخورد مي كنند، بدليل برخورد بين جريانهاي مخالف، يك ناحية نسبتاً باريكي يا تلاطم شديد ايجاد مي شود، كه شرايط بسيار مطلوبي را براي افزايش سرعت انتقال جرم و حرارت بوجود مي آورد. علاوه بر اين در اين ناحيه غلظت (تراكم) ذرات بيشترين مقدار است [2]، و بصورت يكنواخت تا نقطة تزريق كاهش مي يابد، اين تكنيك در سيستم هاي گاز-مايع مايع-مايع و جامد-مايع نيز بكار يم رود. با توجه به شكل 1-1

جريان مخالف باعث ورود ذرات به داخل فاز پيوستة مقابل به علت وجود نيروي اينرسي مي شود. بعلت نيروي درگ سرعت ذره ها در فاز مخالف كاهش پيدا مي كند و در نهايت همراه فاز پيوسته بر مي گردد و دوباره به ناحيه برخورد مي رسد و اين عمل تكرار مي گردد.
بطور كلي سه حالت ممكن استن براي ذرات در سيستم پيش بيايد.
اول ممكن است برخي ذرات بصورت رودررو با هم برخورد كنند و در نتيجه سرعت آنها صفر گردد و از سيستم بخاطر نيروي وزن خارج گردند. دوم اينكه گاهي اين برخورد با زاويه صورت بگيرد كه باعث تغيير مسير ذره شده و ذره را از سيستم خارج مي كند. در حالت سوم ذره بدون برخورد وارد جريان فاز پيوسته مقابل مي شود. با توجه به شكل 1-1 ذره در ابتدا هم سرعت فاز گاز مي باشد و سرعت آن ug است وقتي كه ذره وارد فاز مقابل مي شود سرذعت نسبي فاز پيوسته و ذره برابر 2ug مي باشد.
1-1 U=ug-(-ug)=2ug
بنابراين سرعت ذره در ابتداي ورود به فاز پيوستة مقابل بيشترين مقدار و برابر 2ug است، با جركت ذره به عمق فاز پيوستة مقابل به علت نيروي درگ رفته رفته از سرعت ذره كاسته مي گردد و سرعت نسبي آن كم مي شود.
1-2 U=Up-(-Ug)=Up-+Ug
به اينكه سرعت ذره صفر مي گردد و سپس همراه فاز پيوسته بر مي گردد و سرعت آن افزايش مي يابد، اگرچه در سيستم به علت اتلاف هاي انرژي سرعت ذره رفته رفته كم مي شود، و از سيستم خارج مي شود واي آمد و رفت هاي متوالي ذره در بين دو فاز باعث افزايش زمان اقامت در سيستم مي شود تا اينكه ذره به علت اتلاف انرژي و يا حالت اول و دوم از سيستم خارج شود. بنابراين جبراي تعداد ذرات توزيعي از زمان اقامت در سيستم وجود خواهد داشت كه بصورت متوسط باعث بهبود عمليات انتقال در سيستم دو فازي مي گردد.
در سيستم هاي مايع –گاز يا مايع مايع مزيت هاي زير ديده مي شود.
افزايش زمان اقامت ذرات در راكتور و حركت نوساني به وسيله آزمايشات مختلف به اثبات مي رسد.
انواع مختلف راكتورهاي تك مرحله اي با جريانهاي برخوردي در شكل 2-3 مشاهده مي شود كه براي سيستم هاي مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد.

بطور متداول راكتورهاي با جريانهاي برخورد كننده (ISR) از اجزاء زير تشكيل مي شوند. تانك ذخيره خوراك؛ تغذيه كننده؛ دو لولة شتاب دهنده كه به بدنه راكتور متصل است؛ بدنة راكتور؛ خروج محصول و خروج فاز پيوسته؛ جداكننده؛ تانك ذخيره محصول
راكتورهاي با جريانهاي برخوردي (ISR) را بر مبناي تعداد جريانهاي برخورد كننده، زاويه برخو.رد، شكل مجراي حاوي جريانها، مشخصات جريالن سيالها (براي مثال گردابه اي و غير گردابه اي) و غيره، مي توان به دسته اي بزرگ مختلفي تقسيم بندي كرد. تقسيم بندي بخشي از انواع اين نوع راكتورها كه مورد بحث ثرار مي گرد بوسيله Mujamdar , kudva ارايه گرديده است.
موارد مختلفي مي تواند ملاك تقسيم بندي باشد
- جريان در فاز پيوسته[5](jet)
- چرخش گردابه اي،[6] موازي[7]
- جريان سيال درون راكتور[8]
- مختلف الجهت و هم محور[9]
­- مختلف الجهت و غير هم محور[10]
- منحني وار روي يك محور[11]
- منحني وار غير هم محور
- حالت و تعداد واحد برخورد
حالت ثابت، حالت متحرك، چند منطقه اي شكل 2-4
تقسيم بندي راكتورهاي با جريانهاي برخوردي
راكتورهاي با جريان برخورد كننده با استفاده از اثرات جريانهاي برخورد كننده برروي پديده هاي انتقال براي سيستم هاي چند فازي مورد استفاده قرار مي گيرند. تكنيك IS (Impinging Streams) به تكنيك استفاده از جريانهاي برخورد كننده در فرآيندهاي گاز-گاز، گاز-جامد، گاز-مايع، مايع-مايع و
مايع-جامد گفته مي شود. راكتورهاي برخوردي ممكن است به دلايل زير فقط در ساختارشان متفاوت باشند.

[1] - External Resistance
[2] - Surface Resisteance
[3] - Internal Resistance
[4] - Impining Streams
[5] (Flow in the continuous Stream)
[6] - Rotational (swirling)
[7] - Parallel
[8] - Flow of the stream inside the neactor
[9] - Coaxial Conter Curent
[10] - Eccentric Countercurrent
[11] - Curvilinear on the same oxis
*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***


جریانهای برخورد کننده


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله ای کامل در خصوص خاموش کننده های دستی - مجموعه مهندسی ...

خاموش كنندة دستي به وسيله اي گفته مي شود ... دانلود کتاب ... مقاله ای کامل در خصوص ...

مقاله درباره اضطراب - tazetarinha.rozblog.com

دانلود مقاله درباره اضطراب : ارجینال فایل originfile.najiblog.com/post/101790 Translate this page Aug 28, 2016 - دانلود مقاله درباره اضطراب.

دانلود هیجانات دوره نوجوانی و چگونگی برخورد با آن ها ...

تحقیقی درباره ی ” هیجانات دوره نوجوانی و چگونگی برخورد با آن ها ” (شامل: چکیده، فهرست مطالب، مقدمه، متن اصلی، نتیجه گیری، فهرست منابع) ادامه مطلب. مقالات مشابه دیگر: فایل مقاله

تحقیق درباره ی بیسوادی + دانلود فایل - کافه لینک

استفاده از كتابخانه مي تواند بيسوادان بزرگسال را به طريق گوناگون ياري كند. . نخست آن كه ، اين امر مي تواند ظاهر تهديد كننده اي را كه مدرسه در ذهن نوآموزان بزرگسال ايجاد مي كند تغيير دهند.

پروژه دات کام - prozhe.com

حتی اگر یادگیری کامل این زبان غیر ممکن باشد بسته به سطح نیاز، هر شخص میتواند تا حد لازم آنرا یاد بگیرد. به قول معروف، آب دریا را اگر نتوان کشید، هم بقدر تشنگی باید چشید.

دانلود مقاله آنالیز فعال سازی نوترونی - دانلود رایگان

دانلود مقاله آنالیز فعال سازی نوترونی - 1 دانلود مقاله آنالیز فعال سازی نوترونی, آنالیز فعال سازی نوترونی1-1 تاریخچه روش آنالیز فعال سازی نوترونی (naa)نوترون برای اولین بار در سال 1932.

مقاله درباره اضطراب - tazetarinha.rozblog.com

دانلود مقاله درباره اضطراب : ارجینال فایل originfile.najiblog.com/post/101790 Translate this page Aug 28, 2016 - دانلود مقاله درباره اضطراب.

دانلود مقاله آنالیز فعال سازی نوترونی - دانلود رایگان

دانلود مقاله آنالیز فعال سازی نوترونی - 1 دانلود مقاله آنالیز فعال سازی نوترونی, آنالیز فعال سازی نوترونی1-1 تاریخچه روش آنالیز فعال سازی نوترونی (naa)نوترون برای اولین بار در سال 1932.

دانلود پدر سالاری در خانواده

دانلود پروژه و مقاله دانلود پدر سالاری در خانواده دسته: علوم تربیتی بازدید: 5 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 32 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 40 متأسفانه حاکم بودن جو مرد سالاری در برخی از خانواده باعث ...

دانلود رایگان تحقیق و پروژه و پایان نامه های dociran.com

دانلود رایگان ... تحقیق,تحقیق,مقاله,مقالات,تحقیق ... درباره مسئوليت ...

دانلود ترجمه مقالات کامپیوتر تحقیق کامل آشنايي با تجارت ...

7 مقاله فارسی جدید درباره اینترنت اشیاء در حوزه سلامت ( انتشار 1394-1395) 8 مقاله فارسی جدید درباره امنيت اینترنت اشیاء.

تحقیق درباره ی بیسوادی + دانلود فایل - کافه لینک

استفاده از كتابخانه مي تواند بيسوادان بزرگسال را به طريق گوناگون ياري كند. . نخست آن كه ، اين امر مي تواند ظاهر تهديد كننده اي را كه مدرسه در ذهن نوآموزان بزرگسال ايجاد مي كند تغيير دهند.

خلاصه کتاب رفتار مصرف کننده هاوکینز (فارسی) | سایت مدیریت

اين كتاب به منظور تعميق درك و تجزيه و تحليل رفتار مصرف‌كننده ... خلاصه کامل ... دانلود ...

تحقیق درباره ی بیسوادی + دانلود فایل - کافه لینک

استفاده از كتابخانه مي تواند بيسوادان بزرگسال را به طريق گوناگون ياري كند. . نخست آن كه ، اين امر مي تواند ظاهر تهديد كننده اي را كه مدرسه در ذهن نوآموزان بزرگسال ايجاد مي كند تغيير دهند.

دانلود مقاله آنالیز فعال سازی نوترونی - دانلود رایگان

دانلود مقاله آنالیز فعال سازی نوترونی - 1 دانلود مقاله آنالیز فعال سازی نوترونی, آنالیز فعال سازی نوترونی1-1 تاریخچه روش آنالیز فعال سازی نوترونی (naa)نوترون برای اولین بار در سال 1932.

چرا باید نه بگوئیم "مهارت نه گفتن" + دانلود فایل - کافه لینک

پاورپوینت الکتروشوک (دفیبریلاتور) شامل ۱۷ اسلاید قابل ویرایش بهمراه توضیحات کامل ...

دانلود مقاله برخورد يا گفتگوي تمدنها

برخورد با اولین سکته قلبیبرای اغلب مردم سکته قلبی اولین علامت بیماری قلبی است بنابراین همه خانمها بایستی علائم مشخص كننده بیماری قلبی و همچنین چگونگی كمك كردن پزشكی اورژانس را بداند.یك درمان موثر بایستی در ساعات اولیه شروع علائم آغاز شود.

دانلود مقاله تحقیق پروژه – پایان نامه مقاله تحقیق پروژه ...

دانلود پژوهش: دانلود تحقیق در مورد پرورش شتر مرغ – قسمت دوم W= نداشتن تجربه قبلی و نظاره طریقه کاری رقبای موجود یکی از نقاط ضعف این شرکت به شمار می رود .

دانلود مقاله : امنيت شغلي با رويكرد ايمني و سلامت و نقش آن ...

دسته دوم شامل مواردي است كه تقويت‌كننده روحيه علاقمندي كاركنان به كار و محيط كار مي‌باشد مانند خدمات بيمه و بازنشستگي و خدمات پرسنلي.

مقاله درباره اضطراب - tazetarinha.rozblog.com

دانلود مقاله درباره اضطراب : ارجینال فایل originfile.najiblog.com/post/101790 Translate this page Aug 28, 2016 - دانلود مقاله درباره اضطراب.

دانلود مقاله پلاسما - iranfile.rayta.ir

دانلود مقاله ... اساسا" دستگاه برش پلاسما از يك توليد كننده جريان ... مقاله کامل در ...

دانلود مقاله آلودگی محیط زیست - همکاری در فروش فایل مرجع فایل

دانلود مقاله آلودگی محیط زیست آلودگ قسمتی از متن پروژه … آلودگ آلودگی محیط زیست تاریخچه مقدمه اولین آلاینده‌های هوا احتمالا دارای منشأ طبیعی بوده‌اند.

مقاله ای کامل در خصوص خاموش کننده های دستی - مجموعه مهندسی ...

مقاله ای کامل در خصوص خاموش کننده های دستی « فهرست مطالب » فصل 1: شناخت خاموش كننده هاي دستي

چرا باید نه بگوئیم "مهارت نه گفتن" + دانلود فایل - کافه لینک

پاورپوینت الکتروشوک (دفیبریلاتور) شامل ۱۷ اسلاید قابل ویرایش بهمراه توضیحات کامل ...

چرا باید نه بگوئیم "مهارت نه گفتن" + دانلود فایل - کافه لینک

پاورپوینت الکتروشوک (دفیبریلاتور) شامل ۱۷ اسلاید قابل ویرایش بهمراه توضیحات کامل ...

دانلود رایگان تحقیق و پروژه و پایان نامه های dociran.com

دانلود رایگان ... تحقیق,تحقیق,مقاله,مقالات,تحقیق ... درباره مسئوليت ...

دانلود مقاله برکه های تثبیت فاضلاب

دانلود مقاله برکه های تثبیت فاضلاب برکه های تثبیت فاضلاب گودال های خاکی هستنند که فاضلاب خانگی و دیگر فاضلاب ها برای مدت طولانی در آن ها نگهداری شده و با عمل ته نشینی و به کمک نور، حرارت، رشد ...

دانلود رایگان تحقیق و پروژه و پایان نامه های dociran.com

دانلود رایگان ... تحقیق,تحقیق,مقاله,مقالات,تحقیق ... درباره مسئوليت ...

پاورپوینت علف هرز

تحقیق در مورد مشاوران در آموزشگاه word

دانلود پاورپوینت سيستم کانبان چيست

مقاله درباره بوت کردن کامپیوتر

اجتماعي شدن از طريق ورزش

تحقیق در مورد هنر سینما

مقاله ای در مورد اخوان ثالث ( 3 فایل ورد )

پاورپوینت درباره روانشناسی شخصیت مدیران و کارکنان

پکیج آموزشی زنبورداری و تولید عسل

تحقیق در مورد ماهواره هاي مصنوعي