دانلود فایل


تحقیق آماده در مورد تصمیم گیری در مدیریت اسلامی الگوی تصمیم گیری الهی عقلایی - دانلود فایل



دانلود فایل تحقیق آماده در مورد تصمیم گیری در مدیریت اسلامی الگوی تصمیم گیری الهی عقلایی با فرمت ورد2003 قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها در 31 صفحه آماده

دانلود فایل تحقیق آماده در مورد تصمیم گیری در مدیریت اسلامی الگوی تصمیم گیری الهی عقلایی
عنوان : تصمیم گیری در مدیریت اسلامی الگوی تصمیم گیری الهی عقلایی
فرمت : doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )
تعداد صفحات : 31 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه
فونت های استفاده شده : b titr و b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)
پشتیبانی : 09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی
فهرست :

چکیده 3
مقدمه 4
تصمیم گیری در مدیریت و اهمیت آن 5
تصمیم گیری و حل مشکل 6
مفهوم تصمیم گیری عقلایی 8
مهارت های لازم برای اجرایی مراحل الگوی عقلایی تصمیم گیری 11
مبانی تصمیم گیری در مدیریت اسلامی 12
رهنمودهای قرآن کریم در رابطه با تصمیم و تصمیم گیری 14
سطوح تصمیم گیری اسلامی 17
بعد مدیریتی 18
اتکال به خداوند و طلب یاری از او در امر تصمیم گیری 18
مشارکت و مشاوره در تصمیم گیری 21
موقع شناسی ، تدبیر آینده نگری در تصمیم گیری 22
ثبات ، پایداری و قاطعیت در تصمیم گیری 24
الگوی پیشنهادی تصمیم گیری در مدیریت اسلامی 26
منابع 28



چکیده :
ابتدا مفاهیم تصمیم گیری و فرایند عقلایی تصمیم گیری در دانش مدیرت معاصرتوضیح داده شده و یکی از الگوهای عقلایی تصمیم گیری به نامه « فرآیند حل مشکل / از مرحله احساس مشکل تا حل مشکل » معرفی شده است . آنگاه با استعانت از آیات شریفه قرآن کریم و نهج البلاغه و بهره گیری از احادیث و روایات نقل شده از بزرگان اسلام ، مبانی و ویژگی های تصمیم گیری در مدیریت اسلامی تبیین گردیده و در پایان یک الگوی تصمیم گیری تحت عنوان « الگوی تصمیم گیری الهی / عقلایی » ارائه شده است.
به طور کلی تصمیم گیری یک فرایند ذهنی است که تمام افراد بشر در سراسر زندگی خود با آن سرو کار دارند فرآیند تصمیم گیری در پرتو فرهنگ ، ادراکات ، اعتقاد و ارزش ها ، نگرش ها ، شخصیت ، دانش و بینش فرد صورت می گیرد و این عوامل بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند.
در مدیریت معاصر تصمیم گیری به عنوان فرآیند حل یک مسأله تعریف شده است و اغلب به تصمیم گیری حل مسأله
نیز گفته می شود. در تصمیم گیری عقلایی مدیر گرچه از دانش کافی برخوردار بوده و اطلاعات مورد نیاز را تا حد ممکن
در اختیار داشته باشد ، نهایتاً به خاطر کمبود اطلاعات از آینده در یک شرایط نامعلوم و بلاتکلیف قرار می گیرد و
برای دستیابی به نتایج مورد نظر تا حدودی به شانس و احتمال متوسل می شود . در نتیجه همواره با نوعی تردید و
دو دلی رو به رو بوده چه بسا ضعف حاصل از شک و تردید و عدم اطمینان او موجب سستی و عدم قاطعیت در
تصمیم گیری و انحراف از مسیر صحیح ومناسب گردد.
در الگوی تصمیم گیری الهی / عقلایی ، مدیر در پرتو اعتقادات و ارزش های اسلامی ، علاوه بر رعایت مراحل
تعیین شده و استفاده از دانش و اطلاعات خود و دیگر افراد ذیصلاح ، با اتکال به خداوند و استمداد از او ، با

روحیه ای قوی و قلبی مطمئن اقدام به اتخاذ تصمیم نموده و از تزلزل روحیه ، اضطراب و تردید مصون خواهد بود ،
و امنیت خاطر حاصل از اتکال به خداوند موجب تقویت بعد عقلایی تصمیم گیری نیز خواهد شد.

مقدمه :
می توان گفت تمام فعالیت ها و اقداماتی که در همه زمینه ها توسط افراد بشر انجام می شود ، حاصل فرآیند
تصمیم گیری است . از نظر مدیریت معاصر، تصمیم گیری فرآیندی است مرتبط با حل یک مسأله و از این رو
اغلب به تصمیم گیری ، حل مسأله نیز گفته می شود. دریک بیان ساده از نظر ذهنی ، یک مسأله ،زمانی آشکار
می شود که وضعیت دلخواه شخص حاصل گردد ، لذا شخص در ذهنش درصدد تغییر موقعیت یا شرایط موجود
برمی آید و تمایل می یابد که شرایط را درجهت حصول نتایج مورد نظر خود تغییر دهد.
هر چند فرآیند ذهنی تصمیم گیری پیچیده است ، ولی فرد مسأله و مشکل مورد نظر را برای خود مشخص ونتایج
دلخواه را نیز مجسم می نماید، آنگاه به یافتن راه هایی می اندیشد که طی آنها موجب تغییر وضعیت موجود در راستای
حصول هدف ها و مقاصد مورد نظر می شود .بدین منظور با بهره گیری از اطلاعات ذهنی ودر صورت امکان و
وجود فرصت باتحصیل اطلاعات مرتبط ازمحیط ودرپرتو فرهنگ ، ادراکات ، نگرش ها ، شخصیت و بینش خود
شقوق مختلف حصول به نتیجه را مشخص و در وجه شانس و احتمال هر یک از شقوق ممکن را در دستیابی به
هدف ، تخمین زده و در واقع امید ریاضی هر راه کار را با معیارهای ذهنی از پیش تعیین شده مقایسه و ارزیابی نموده
و اقدام به اخذ تصمیم ، یا به عبارتی اقدام به انتخاب شق یا شقوق برتر می نماید.

به طور کلی در هر نوع تصمیم گیری دو عامل اساسی وجود دارد : یکی ارزش نتایج حاصل از اتخاذ تصمیم و اجرای
آن و یا به عبارتی ارزش مورد انتظار شخص ، و دومی شانس و احتمالی که در صورت اقدام ، برای نیل به نتایج
احتمالی مطلوب وجود خواهد داشت . لذا برای این که شخص تصمیم مساعد بگیرد باید بتواند ، ارزش هر یک از
نتایج احتمالی را که پس از انجام تصمیم او حاصل خواهد شد، پیش بینی کرده و به طور ضمنی این ارزش ها را با
نوعی مقیاس کمی مقایسه ، و احتمال موفقیت را بررسی نماید ، که این کار همیشه ساده نخواهد بود.
در این مقاله ضمن بررسی فرآیند تصمیم گیری در مدیریت ، ویژگی های تصمیم گیری درمدیریت اسلامی نیز مطرح می گردد.

منابع :

1ـ حاضر منوچهر ، تصمیم گیری در مدیریت ، مرکز آموزش مدیریت دولتی ، 1373ص 3 تا 7
2ـ صادقپور ابوالفضل ، چند مقاله در مدیریت ، مرکز آموزش مدیریت دولتی ، 1356 ص 47
3ـ مهدویان اکبر، مقاله تصمیم گیری در مدیریت ، فصلنامه مدیریت دولتی ، شماره 11 مرکز آموزش مدیریت دولتی ، 1369 ص 52
4ـ جاسبی عبدالله ، اصول و مبانی مدیریت ، دانشگاه آزاداسلامی ، چاپ ششم ، 1373 ص 132
5-Rationl Decision Making
6-Jihn L. Thomson, Strategic Management , Second Edition, Chapman& Hall , 1993 , P ،61
7- Rs. Up, P. 63
8- Rs. Up P.65
9ـ فاضلی خلیل الله ، مقاله سیاستگذاری در نظام رهبری و مدیریت اسلامی از دیدگاه عقل و وحی ، فصلنامه مدیریت دولتی شماره 9 سال 1371 ص 60
10ـ جاسبی عبدالله ، مقاله نظام گرایی در مدیریت اسلامی ، ص 7
11ـ جوادی آملی مرتضی ، مقاله نحوه سیاستگذاری و تصمیم گیری در مدیریت اسلامی ، فصلنامه مدیریت دولتی ، شماره 23 سال 1372 ص 1و 2 .
12ـ فیض الاسلام ، نهج البلاغه 6 جلدی ، ص 50
13ـ مآخذ 11
14ـ مآخذ 9 ص 72
15ـ ... مصباح یزدی ، مجموعه مقالات ، نگرشی بر مدیریت در اسلام ، مرکز آموزش مدیریت دولتی ، 1372 ص 25
16ـ نهج البلاغه ص 1296
17ـ مجموعه مقالات نگرشی بر مدیریت در اسلام، مرکز آموزش مدیریت دولتی 1372 ص 39
18ـ سبحانی جعفر ، مقاله : ویژگی های عمومی مدیریت از دیدگاه اسلام مجموعه مقالات ... مرکز آموزش مدیریت دولتی ، 1372 ص 205
19ـ جاسبی عبدالله ، مقاله شورا و مشاوره در اسلام ، ص به نقل از بحار الانوار ، جلد 15 بخش 4
20ـ مآخذ 19 ص 6
21ـ مآخذ 19 ص 6
22ـ نهج البلاغه ص 994
23ـ مآخذ 18
24ـ نهج البلاغه ص 1118
25ـ نهج البلاغه ص 1255
26ـ نهج البلاغه ص 858
27ـ .... عجلانی ، بعثت سرآغاز حکومت مترقی اسلام ، ترجمه سید مهدی شمس الدین ، روزنامه اطلاعات ، شماره 20381 مورخ 18/10/73 ص و 7 و 11
28ـ نهج البلاغه ص 1032
29ـ نهج البلاغه ص 1222
30ـ مشبکی اصغر ، مقاله مقایسه تطبیقی اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام ، مجموعه ... مآخذ 18، ص 156
31ـ همان مآخذ
32ـ طلیعه مجله تدبیر ، مرکز آموزش مدیریت صنعتی
33ـ مآخذ 18 ص 205
34ـ نهج البلاغه ص 62
35ـ نهج البلاغه ص 1297
36ـ نهج البلاغه ص 98
37ـ مآخذ 18 ص 206
38ـ همان مآخذ
39ـ حکمت نهج البلاغه ص 170
40ـ اخلاق محتشمی ، ص270 حدیث 36

41ـ انوار سید ، ضوابط رفتاری خدمات عمومی از نظر اسلام ، ترجمه فخرالدین مزارعی ، مدیریت امروز، شماره 12 سال 1352 ص 53 ، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی
42ـ مآخذ 30 ص 160
43ـ نهج البلاغه ص 1010
44ـ نهج البلاغه ص 1008
45ـ نهج البلاغه ص 541


منابع از کتب معتبر علمی می باشد.
لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .
پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


تحقیق


تحقیق آماده


تصمیم گیری در مدیریت اسلامی الگوی تصمیم گیری الهی عقلایی


فایل تحقیقتصمیم


تصمیم گیری


گیری


گیری در


در مدیریت


مدیریت


مدیریت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مشاوره ارشد دکتری پایان نامه چاپ مقاله انجام پروپوزال سمینار

مشاوره رایگان 09123600694،انجام پایان نامه، مشاوره پروپوزال، چاپ مقاله،ارشد و دکتری ...

ارتباط با دوست پسر، بعد از ازدواج | شهر سوال

با عرض سلام وتحیت و ضمن سپاس از اعتماد شما خواهر گرامی! حتی در صورتی كه ایشان به شما ...

تفاوت تنفیذ و تحلیف چیست؟ | پایگاه اطلاع رسانی رجا

از سال 1358 در رشته تفسیر و علوم قرآن و از سال 1361 در رشته جامعه شناسی به تحقیق، تدریس و ...

جستار - تمدن‌سازی نوین اسلامی

مسجد اهمّیّت دارد، پایگاه است؛ همچنان‌که معروف شده در زبانها واقعاً پایگاه است.

جستار - امنیت ملّی - KHAMENEI.IR

خداوند متعال را سپاس میگویم که در آزمون سیاسی و اجتماعی بزرگ دیگری، ملّت عظیم‌الشأن ...

مشاوره ارشد دکتری پایان نامه چاپ مقاله انجام پروپوزال سمینار

مشاوره رایگان 09123600694،انجام پایان نامه، مشاوره پروپوزال، چاپ مقاله،ارشد و دکتری ...

مشاوره ارشد دکتری پایان نامه چاپ مقاله انجام پروپوزال سمینار

مشاوره رایگان 09123600694،انجام پایان نامه، مشاوره پروپوزال، چاپ مقاله،ارشد و دکتری ...

مشاوره ارشد دکتری پایان نامه چاپ مقاله انجام پروپوزال سمینار

مشاوره رایگان 09123600694،انجام پایان نامه، مشاوره پروپوزال، چاپ مقاله،ارشد و دکتری ...

ارتباط با دوست پسر، بعد از ازدواج | شهر سوال

با عرض سلام وتحیت و ضمن سپاس از اعتماد شما خواهر گرامی! حتی در صورتی كه ایشان به شما ...

نظرات داوطلبان درباره کنکور دکتری سال 1396

جواد : 1395/12/06. سلام به نظرم باید موقع ثبت نام ترکیب سوالات تخصصی مشخص میشد. در مدیریت ...

دانلود تحقیق بودجه کل کشور

تحقیق درباره حرم امام رضا ع در دوره تيموريان 13 ص

پاورپوینت در مورد پادماده



تحقیق درمورد كارآموزي كارخانه شيشه 338 ص

مقدمه ای بر بسته بندی مواد غذایی (2)

تحقیق در مورد ابوالقاسم عارف قزوینی 23 ص (ورد)

تحقیق در مورد اصول و قواعد کلی احتراق

پاور پوینت (اسلاید) درس دوم کتاب

تحقیق درباره... فلسفه نظري تاريخ