دانلود فایل


تحقیق آماده در مورد اصالت فرد در اندیشه سیاسی امام علی - دانلود فایلدانلود فایل تحقیق آماده در مورد اصالت فرد در اندیشه سیاسی امام علی با فرمت ورد2003 قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها در 32 صفحه آماده چاپ و تحویل می باشد.

دانلود فایل تحقیق آماده در مورد اصالت فرد در اندیشه سیاسی امام علی
عنوان : اصالت فرد در اندیشه سیاسی امام علی
فرمت : word - doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )
تعداد صفحات : 32 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه
فونت های استفاده شده : b titr و b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)
پشتیبانی : 09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی
★ همانطور که در فهرست آمده تحقیق دارای نتیجه گیری است .
فهرست :

چکیده 3
مقدمه 3
مفاهیم و چارجوب نظری 5
تقسیم بندی طرفداران اصالت جامعه 8
گروه اول 8
گروه دوم 8
گروه سوم 9
فرد گرایان یا اصالت فرد 9
تأثیر فرد بر جامعه 12
الف: قوه تعقل و اراده انسانی 12
نوع حکومت و صاحبان قدرت 13
تأثیر جامعه بر فرد 13
تأثیر محیط بر شخصیت فرد 14
محیط اجتماعی 14
آموزش و پرورش 15
زبان و خط 15
مهارتهای فنی 15
قوانین و سنت ها و تشریفات اجتماعی 16
تقلید تأثیری فردی است یا اجتماعی 16
جامعه و فرد در اندیشه امام علی (ع) 17
مفهوم فرد در اندیشه امام علی (ع) 17
تأثیرات فرد در جامعه 19
وجود عقل واراده فرد 19
تأثیرحاکمان و دانشمندان بر جامعه 19
تاثیر آزادی افراد در جامعه 20
تاثیر فرد نالایق در راس حاکمیت جامعه 22
تاثیر اخلاق فردی درایجاد روابط اجتماعی 24
علل واپسگرایی در جامعه 25
نتیجه گیری 28
منابع 29چکیده :
اصالت فرد معمولا"درکناراصالت جامعه بکارمی رود ودارای معانی متعدد می باشد یکی از مفاهیمی که در مورد این واژه بکا ر رفته است حقیقت بودن چیزی که اصل نامیده می شود، ودیگری تابع آن محسوب می گردد.از آنجایی که ا نسان موجودی است که اورا حیوان نا طق نامیده اند موجودی که دارای عقل واراده بوده واز طریق فکر و اندیشه برای چگونه زیستن خود تصمیم می گیرد، یا فته های تاریخی وباستان شناسی ثابت می کند که از اول انسان دارای زندگی جمعی بوده که بخاطر رفاه وامنیت بیشترمی باشد، اما بعضا"زندگی اجتماعی برای او محدودیت های فراوانی را بوجود آورده است که این مسئله با دو نظریه جامعه شناسان روبرو شده است، یعنی فردگرایی وجامعه گرایی، از آنجایی اندیشه امام علی ( ع) که از متن اسلام سرجشمه می گیرد ودر اسلام این فرد است که مورد خطات خداوند است، ودستوات خدا را باید در زندگی فردی واجتماعی به درستی به کار ببندد لذا جایگاه فر د وجامعه در اندیشه سیاسی امام علی (ع ) مورد بررسی قرار می گیرد واینگونه نتیجه می گیرد که گرچه دراین نظریه جامعه دارای جایگاه خاصی است اما دردیدگاه وی فرد اصالت دارد چرا که باوجود افراد است که جامعه بوجود می آید وهم خواسته اوست که باعث شده است خصلتهای جوامع با یکدیگر فرق داشته باشد.
مقدمه :
عده ای از جامعه شناسان که فرد گرا بوده و به طزفداران اصالت فرد معروفند فرد را محور قرار داده و جامعه را دارای هیچ هویت مستقلی نمی دانند، آنان می گویند فرد است که تصمیم می گیرد جامعه را تشکیل دهد و فرد است که قوانین را برای جامعه تدوین می کند و به اجرا می گذارد و این فرد است که با افراد دیگر گروههای کوچک اجتماعی را تشکیل می دهد مثلاً خانواده که یک اجتماع بسیار کوچک در جامعه به حساب می آید به تصمیم افراد آن تشکیل می شود و با کنار هم قرار گرفتن خانواده ها گروههای بزرگتر اجتماعی بوجود می آید تا اینکه یک جامعه بزرگتر تشکیل می شود. همچنین حقوق و تکالیف فرد نسبت به جامعه نیز چیزی جز خواست افراد جامعه نمی باشد، پس جامعه هویتی مستقل ندارد و به خاطر همین خصلت های فردی در یک جامعه است که جامعه ای با جامعه دیگر متفاوت است. از آن گذشته تصمیماتی که گرفته می شود توسط یک فرد که مسئول یا رئیس مملکت است در جامعه اجرا می گردد، یعنی تصمیم از طرف افراد گرفته شده و انجام دهندگان آن و اجرا کنندگان آن نیز افراد هستند و این فرد است که بر خلاف خواست جامعه ممکن است عمل نمایند که با او به عنوان مجرم در جامعه بر خورد می گردد. و همین وجود مجرمان نیز نشان دهنده آن است که افراد در کارکردها و تصمیمات خود مستقل هستند و جامعه چیزی جز خواست افراد نمی باشد.
منابع :

برگ، اتو کلاین(1362). روانشناسی اجتماعی.ترجمه علی محمد کاردان.تهران، نشر اندیشه، چاپ هشتم.
برتداند، راسل، (1353 )، تاریخ اندیشه غرب، ترجمه نجف دریا بندری، تهران، شرکت سهامی کتابهای جیبی، چاپ سوم.
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(1384). اندیشه سیاسی در گفتمان علوی. [قم]، بوستان کتاب، انتشارات حوزه علمیه.
جعفری، محمد تقی(1362). شرح و تفصیل نهج البلاغه: رسالت انسانی و شخصیت علی (ع). تهران، انتشارات دفتر فرهنگ اسلامی.
جعفری، محمد تقی(1369). حکمت اصول سیاسی اسلام. تهران، بنیاد نهج البلاغه.
خاتمی، سید احمد(1378). رسالت خواص. قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه.
خاتمی، احمد(1388). منشور حکمت و حکومت؛ سیری در نامه امام علی(ع) به مالک اشتر. [تهران]، بنیاد نهج البلاغه.
دورانت، ویل(1362). تاریخ فلسفه، زریاب خویی. [بی جا]، دانش.
راسل، برتراند(1353). تاریخ فلسفه غرب. ترجمه نجف دریابندی. شرکت سهامی کتاب های جیبی، چاپ سوم.
رجبی، محمود(1380). انسان کامل. قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، چاپ سوم.
رسولی محلاتی(1362). درس هایی از تاریخ تحلیلی اسلام. قم، وزارت ارشاد اسلامی، چاپ اول.
سید رضی(1384). نهج البلاغه. ترجمه محمد دشتی. مشهد، آستان قدس رضوی، چاپ چهارم.
سید علوی، سید ابراهیم(1379). عدل و عدالت در نهج البلاغه. [تهران]، بنیاد نهج البلاغه، چاپ اول.
شریفی، احمد حسین(1388).موج فتنه از جمل تا جنگ نرم. تهران، کانون اندیشه جوانان، چاپ یازدهم.
عالم، عبدالرحمان(1375). بنیاد علم سیاست تهران نشر نی چاپ پنجم
عمید، حسن(1369). فرهنگ نو مفصل عمید. تهران، امیرکبیر.
عنایت، حمید(1376). بنیاد فلسفه سیاسی در غرب. تهران، دانشگاه تهران.
فاستر، مایکل(1361). خداوندان اندیشه سیاسی. ترجمه شیخ الاسلام. تهران، امیر کبیر.
فروم، اریش(1356). گریز از آزادی.ترجمه عزت ا... فولادوند. تهران، شرکت سهام های کتاب های جیبی، چاپ سوم.
فروند، ژولین(1362). جامعه شناسی ماکس وبر. ترجمه عبدالحسین نیک گهر.تهران، نشر نیکان.
کار، ای اچ(1345). بررسی پیشگامان سوسیالیزم از دیدگاه تاریخ. ترجمه یحیی شمس. تهران: امیر کبیر.
کلینی، (1360). اصول کافی. ترجمه سید هاشم رسولی.نشر فرهنگ اهل البیت.
لاهیجی، زین العابدین.حقوق از دیدگاه نهج البلاغه.
محمد شریف محمد(1365)، تاریخ فلسفه در اسلام.ج2.تهران، مرکز نشر دانشگاهی.
محمدی، جمعه خان(1383). تعدیل نابرابری های اجتماعی در دولت امام علی(ع). تهران، امیر کبیر، چاپ اول.
مصباح یزدی، محمد تقی(1372). جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن. [تهران]، سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ دوم.
مصباح یزدی، محمد تقی(1380). نظریه سیاسی اسلام. [قم]، مؤسسه امام خمینی (ره)، چاپ سوم.
مطهری، مرتضی(1352). شناخت از دیدگاه قرآن. وحید، چاپ اول..
------(1369). جاذبه و دافعه علی (ع). قم، صدرا، چاپ دهم.
مؤسسة البلاغ.(گروه محققین). سرچشمه های نور. ترجمه محمدصلحی، محمد تقی رهبر. تهران، امیر کبیر.
مؤسسه حکمت و فرهنگ اسلامی(1389). عدالت در گرداب؛ جریان شناسی تحلیلی حکومت علوی. تهران، شابک، چاپ اول.
نراقی، احسان(1347). علوم اجتماعی و سیر تکوینی آن.چاپ دوم.
نفیسی، محمود(1379). سیری در اندیشه های سیاسی اجتماعی مسلمین.امیری، چاپ اول.
نقیب زاده، احمد(1380). در آمدی بر جامعه شناسی سیاسی. تهران، سمت، ج2.
نوری همدانی، حسین(1360). خواجه در نهج البلاغه. قم، دفتر نشر انتشارات اسلامی.
نیچه، فردریش(1362). فراسوی نیک و بد. ترجمه داریوش آشوری. تهران
37. مؤسسه پژوهشی امام علی(ع). باب العلم. اصفهان، مؤسسه پژوهشی امام علی (ع) [ لوح فشرده].
38. مؤسسه پژوهشی امام علی (ع). دانشنامه علوی. قم: مؤسسه پژوهشی امام علی(ع)، ، [لوح فشرده}


منابع از کتب معتبر علمی می باشد.
لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .
پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


تحقیق


تحقیقآماده


اصالت فرد در اندیشه سیاسی امام علی


فایل ورد


فایل wordمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نوشته های خواندنی - kianavahdati.com

روح‌اله یکشنبه, ‏1387/07/14 ‏22:53:26 سه نفر آمریکایی و سه نفر ایرانی با همدیگر برای شرکت در ...

آیا نظام همچنان در مسیر انقلاب حرکت می کند؟ | حسین سوزنچی

سلام علیکم اولا کجا نوشتم ملاک درگیری مستمر با آمریکاست؟ اگر روایت امام علی علیه ...

دکترین مهدویت چیستی، خاستگاه، ضرورتها وراهکارها

دکترین مهدویت چیستی، خاستگاه، ضرورتها وراهکارها. نويسنده: قنبرعلي صمدي ارزگاني*

استاد دهقانیان – Amirreza Abbasi امیررضا عباسی

به نام خدا سوالی از شما دوست عزیز دارم و از شما خواهش مندم در سایت به آن بپردازید

آیات قرآن که درباره امام زمان(عج) است، کدام است؟ | شهر سوال

شهر سوال ـ آیات بسیاری درباره امام زمان (عج) در قرآن وجود دارد. و بعضی تا 250 آیه از آیات ...

آیا نظام همچنان در مسیر انقلاب حرکت می کند؟ | حسین سوزنچی

سلام علیکم اولا کجا نوشتم ملاک درگیری مستمر با آمریکاست؟ اگر روایت امام علی علیه ...

مرکز پژوهشها - قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری ...

مجلس شورای اسلامی از نخستين دوره، برای كارشناسی طرح‌ها و لوايح، از مشورت موردی ...

آیات قرآن که درباره امام زمان(عج) است، کدام است؟ | شهر سوال

شهر سوال ـ آیات بسیاری درباره امام زمان (عج) در قرآن وجود دارد. و بعضی تا 250 آیه از آیات ...

نقی شاهین نجفی آهنگ - listenpersian.net

لب دوخته جان تو چرا همه چیز رو با هم قاطی می کنی ؟ اختلاس چه ربطی به امام زمان و امام ...

دکترین مهدویت چیستی، خاستگاه، ضرورتها وراهکارها

دکترین مهدویت چیستی، خاستگاه، ضرورتها وراهکارها. نويسنده: قنبرعلي صمدي ارزگاني*

تحقیق درمورد طرح توليد كليد و پريز 41 ص

تحقیق درمورد اقتصاد كلان

پاورپوینت امنیت وب

تحقیق در مورد ضمان عاقله 32 ص

تحقیق درباره ی رفتار الياف كربن در بتن 11 ص (2) با فرمت ورد

تحقیق در مورد احكام و آثار اصل رضايي بودن بودن اعمال حقوقي 49 ص

مقاله درباره تربیت علی (ع) نهج البلاغه

سیری کوتاه در تاریخ عربستان

پاور پوینت در مورد برآورد نيروي انساني براساس نگرش سيستمي

پاورپوینت با عنوان کنترل وزن