دانلود فایل


مقاله درباره مجلسي ها از كسري بودجه سال 83 مي گويند - دانلود فایلدانلود فایل مجلسی ها از کسری بودجه سال 83 می گوینددر حال حاضر, تعدّد موضوعات و مباحث مورد بحث در محافل اقتصادی, موجب پنهان ماندن مسأله مهم و تأثیرگذار کسری

دانلود فایل مقاله درباره مجلسي ها از كسري بودجه سال 83 مي گويند لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 3
كه يك كسري بودجه 135 هزار ميليارد ريالي براي دولت در سال جاري پيش بيني نموده است، طي گفت وگو با نمايندگان مجلس و مقامات دولتي، به بررسي دلايل كسري بودجه امسال و راهكارهاي حل آن پرداخته است. در متن زير نظرات نمايندگان مجلس درخصوص كسري بودجه 83 گزارش شده است. پس از اظهار نظرات نمايندگان اقتصادي مجلس، گفت وگوي خبرنگار ما با مسؤ ول تدوين بودجه 83 نيز خواندني است. نبود انضباط ماليدكتر داوود دانش جعفري با تأكيد بر اينكه انضباط مالي دولت مهم ترين راه اجتناب از پديده شوم كسري بودجه است، مي گويد: اگر دولت در چارچوب اعتبارات تخصيص يافته حركت كند و انضباط مالي داشته باشد، نه رشد نقدينگي خواهيم داشت و نه افزايش قيمت ها پديد مي آيد. وي تصريح مي كند: دولت در تنظيم بودجه هاي سالانه، هزينه ها را قطعي در نظر مي گيرد، ولي درآمدهايي كه در بودجه مصوب مي شود، صوري و غيرقابل تحقق بوده و حتي در برخي موارد اصلاً وجود خارجي ندارند. رييس كميسيون اقتصادي مجلس كاهش تصدي گري دولت را يكي ديگر از راه هاي جبران كسري بودجه عنوان كرد و گفت: دولت نتوانسته در اجراي مطلوب و شايسته امور اقتصادي به عنوان مهم ترين بنگاه دار اقتصادي، موفق عمل كند. لذا شايسته است در بسياري از موارد كه خارج از وظايف قانوني اوست، نه تنها دخالت نكند، بلكه اين امور را به بخش غيردولتي و خصوصي بسپارد. واگذاري اموري كه نياز به حضور دولت در آنها نيست، موجب انضباط مالي بهتري از سوي بخش خصوصي خواهد شد. نماينده مردم تهران در مجلس، تورم و گراني را از آثار افزايش نقدينگي در كشور توصيف كرد و افزود: تجربه برخي كشورها از جمله تركيه نشان مي دهد كه با انضباط مالي مي توان كسري بودجه را كه علت اصلي افزايش نقدينگي است، جبران كرد. رييس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: در بررسي بودجه سال 84 تلاش مي كنيم اين موارد را در نظر بگيريم تا بتوانيم يك بودجه شفاف، متعادل، متعارف و منطقي را از تصويب بگذرانيم. به گفته دانش جعفري، كسري بودجه اي كه در مدت شش ماه گذشته از سال جاري خود را نشان مي دهد، بيانگر اين است كه نه تنها در كاهش هزينه ها صرفه جويي نكرده ايم، بلكه عملاً هزينه هاي بيشتري را به بار آورده ايم. خوش خيالي درآمدي رييس مركز پژوهش هاي مجلس معتقد است، تا زماني كه هزينه ها قطعي و درآمدها خوش خيالانه محاسبه شود، كسري بودجه قطعي است. دكتر احمد توكلي در گفت وگو با خبرنگار <اقتصاد ايران> با انتقاد از نحوه تنظيم بودجه هاي سالانه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي مي گويد: به غير از بالا بودن هزينه هاي دولت، غيرواقع بيني و خوش خيالي در تنظيم درآمدهاي دولت در بودجه نويسي، مهم ترين علت كسري بودجه است. وي با اشاره به اينكه كسري بودجه همان عدم تحقق درآمد است، افزود: دولت با خوش خيالي هزينه ها را كم ارزيابي مي كند و درآمدهايي را پيشنهاد مي دهد تا از حيث حسابداري و بودجه اي بتواند ادعا كند كه نه تنها بودجه كسري ندارد و تورم زا نيست، بلكه عدم تحقق درآمد موجب كسري بودجه شده است. دكتر توكلي گفت: در تمام دنيا اين گونه است كه ابتدا درآمدهاي قطعي را مي نويسند، سپس براساس آن هزينه ها را ترسيم مي كنند. ولي در كشور ما ابتدا هزينه ها را ذكر مي كنند، سپس درآمدها را مورد محاسبه قرار مي دهند كه محصول آن منجر به كسري بودجه مي شود. اين استاد دانشگاه ضعف ساختار بودجه نويسي در كشور را يادآور شد و افزود: همه ساله به هنگام تدوين بودجه هاي سالانه، كارشناسان و صاحبنظران نقطه نظرات خود را بيان مي كنند، اما هيچ توجهي از سوي دست اندركاران و بودجه نويسان به اين نظرات نمي شود و هر سال شاهد هستيم به نيمه دوم سال نرسيده، زمزمه هاي كسري بودجه از سوي دولت شنيده مي شود. عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اعلام اينكه بودجه سال 84 از مهر ماه در دولت بررسي خواهد شد، گفت: كميته اقتصادي كميسيون برنامه و بودجه مكلّف شده است، ضوابطي كه براساس آن مي توان بودجه نسبتاً معقول تري تنظيم كرد را بررسي و مشخص نمايد تا قبل از تدوين لايحه بودجه از سوي دولت، در مذاكره با سازمان مديريت و برنامه ريزي سعي شود از ابتدا دولت اين گونه موارد و شاخص ها را در بودجه سالانه لحاظ كند تا به يك بودجه متعادل و واقع بينانه دست يابيم. رييس مركز پژوهش هاي مجلس همچنين از آغاز مطالعه راهكارهاي كاهش تورم و قيمت ها در بودجه سال 1384 در اين مركز خبر داد و گفت: نظر كارشناسي مركز پژوهش ها قبل از تدوين بودجه 84، تقديم مجلس و دولت خواهد شد. هدف تثبيت قيمت هادكتر محمد خوش چهره درخصوص كسري بودجه به خبرنگار ما گفت: كسري بودجه پديده اي جديد نيست و هر سال شاهد آن هستيم و بهبود هم نمي يابد، زيرا دولت خود را مقيّد به رعايت اصول و حركت در چارچوب منابع، درآمدها و اعتبارات پيش بيني شده در لايحه بودجه نمي كند. نماينده مردم تهران در مجلس افزود: دولت عليرغم اينكه مي داند اعداد و ارقام ذكر شده درآمدي، قابل وصول نيست، اما همچنان هزينه مي كند. به همين دليل عمدتاً مبناي كسري بودجه همان عدم تحصيل درآمدهايي است كه در رديف هاي درآمدي پيش بيني شده بود. به گفته وي، برجسته ترين ديدگاهي كه مجلس هفتم درخصوص بودجه سال 1384 خواهد داشت، واقعي بودن بودجه و تثبيت قيمت ها از طريق كاهش هزينه ها با حفظ سطح كيفيت ارايه خدمات است. به علاوه، دولت بايد با افزايش بهره وري سازماني و انضباط مالي، لايحه بودجه سال 84 را مديريت كند.به دنبال بهره وري و صرفه جويياجراي نظام بهره وري و صرفه جويي، از جمله راهكارهاي جبران كسري بودجه است. مهندس رضا عبداللهي، عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اعلام اين مطلب گفت: نحوه بودجه ريزي و عدم تحصيل درآمدهاي دولت در بودجه سالانه، عامل اصلي كسري بودجه است كه تنها با كاهش هزينه ها و محاسبه درآمدهاي قطعي مي توان آن را جبران كرد. نماينده مردم ماهنشان، لزوم عملياتي و برنامه اي شدن بودجه هاي سالانه را يادآور شد و افزود: در سال هاي گذشته دولت معمولاً با كاهش درصدي از بودجه هاي عمراني، كسري بودجه را جبران مي كرد. امسال نيز دولت اين كسري را يا از حساب ذخيره ارزي و يا كاهش درصدي از اعتبارات عمراني تأمين خواهد كرد كه در هر حال، مضرّ ات جبران اين كسري، تورم زاست. به موازات، هزاران پروژه عمراني نيمه تمام در كشور همچنان نيمه تمام باقي خواهند ماند. وي در ادامه با تأكيد بر اينكه اجراي نظام بهره وري و صرفه جويي مي تواند از راهكارهاي مهم جبران كسري بودجه باشد، افزود: يكي از راهكارهايي كه بايد دنبال شود تا با كسري بودجه مواجه نشويم، رشد بهره وري است كه در برنامه پنج ساله چهارم رقم خوبي براي آن پيش بيني شده و رقم آن حدود 5/2 درصد از رشد 8 درصدي بودجه را به خود اختصاص داده است. عبداللهي اهميت كاهش تصدي گري هاي دولت در امور مختلف اقتصادي و بازرگاني را يادآور شد و گفت: با كارآمد شدن دولت و دستگاه هاي دولتي، نياز به بودجه كمتري پيدا مي كنيم. نقش زلزله بمعضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس درخصوص علل كسري بودجه در كشور به خبرنگار ما گفت: كسري بودجه نشان مي دهد در هزينه ها صرفه جويي نكرده ايم. دكتر رسول صديقي افزود: عدم پيش بيني درآمدهاي دولت به ويژه درآمدهاي مالياتي، از جمله عوامل كسري بودجه به شمار مي رود. به علاوه، سال گذشته از محل فروش تلفن همراه درآمدي حاصل شد كه تا حدودي به بودجه كشور كمك كرد. نماينده مردم بناب در مجلس، يكي ديگر از علل كسري بودجه را اختصاص اعتبارات براي زلزله بم عنوان كرد و گفت: در شرايطي كه هيچ گونه منبعي براي اين مسأله پيش بيني نشده بود، مقرر شد دولت براي جبران خسارت هاي زلزله بم، بودجه زيادي اختصاص دهد. اين نماينده مجلس بازپرداخت وام هاي دريافتي از سوي كشاورزان را از ديگر عوامل كسري بودجه برشمرد و گفت: متأسفانه در سال جاري در برخي شهرستان ها، مردم با مشكل سرمازدگي يا خشكسالي مواجه شدند. لذا براي جبران خسارت هاي وارده، تسهيلاتي دريافت كردند. اما به دليل آنكه محصول و نتيجه مورد نظر حاصل نشد، مردم در مضيقه قرار گرفتند و از بازپرداخت وام و تسهيلات دريافتي باز ماندند. البته فشار بانك ها و بهره هاي بالاي بانكي نيز مزيد بر علت شد. به هر حال، موارد بالا موجب افزايش هزينه هاي دولت گرديدند. عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس افزود: در شرايط كنوني با وجود تورم و گراني هاي سرسام آور، نمي توانيم كمبود بودجه را از بودجه جاري جبران كنيم. لذا دولت ناچار است به سراغ بودجه عمراني برود. زماني هم كه از اعتبارات اختصاص داده شده به پروژه هاي عمراني كاسته شود، پيمانكار پروژه ها را رها مي كند. لذا نه تنها اشتغال پيش بيني شده حاصل نمي شود، بلكه به دليل كمبود بودجه، پروژه هاي عمراني اغلب ناتمام باقي مي مانند.مجلسی


ها


از


کسری


بودجه


سال


83


می


گویندمجلسی


ها


از


کسری


بودجه


سال


83


می


گویند


مقاله درباره مجلسی ها از کسری بودجه سال 83 می گویند


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فرش چینی

تحقیق؛ بررسي دوزبانه بودن در كودكان

تحقیق در مورد رضايت شغلي و آثار آن بر جامعه

دانلود پاورپوینت كتابخانه‌هاي خطي الكترونيكي - 21 اسلاید

پاورپوینت وظايف يك مربي(سرمربي خوب)

طرح توجیهی راه اندازی آموزشگاه آرایشگری سمانه

پاورپوینت روشهای حل معادلات کان - شم

كــارآمــوزي زراعت و اصلاح نباتات ايستگاه تحقيقاتي عراقي‌محله 22 ص

پاورپوینت میزان شیوع آسیبهای مچ پا و علل آن در رشته های مختلف ورزشی 26 اسلاید

تحقیق در مورد خلاقيت و نوآوري در افراد و سازمانها