دانلود فایل


دانلود پاورپوینت ارزیابی مفصل زانو - دانلود فایلدانلود فایل دانلود پاورپوینت ارزیابی مفصل زانو

دانلود فایل دانلود پاورپوینت ارزیابی مفصل زانو تاریخچه:
کليد درمان ارزيابی و تاريخچه است
در صورتی که در تاريخچه بيمار ضربه به عنوان علتی برای مشکل عنوان شود:
مکانيسم آسيب چه بوده است؟
آيا صدای pop احساس شده است؟
آيا زانو متورم است؟
با چه وسعتی فعاليت هايش را بعد از آسيب ادامه می دهد؟
آيا می تواند راه برود؟ آيا می تواند ورزش کند؟ و ...
اگر مشکل مزمن باشد:
آيا زانو لاک می شود؟
آيا giving way دارد؟
آيا در بالا و پايين رفتن از پله درد دارد يا خير؟ آيا می تواند بدود و ....
نکات اختصاصی ارزيابی زانو:
جايگاه درد:
خيلی از مشکلات زانو در قسمت قدامی ميانی و يا داخلی مفصل زانو را درگير می کند
به ندرت بيمار به زانو درد, درد راديکولار در ديستال به سمت ميانه ساق احساس می کند
به ندرت مشکل مفصل ران همراه با درد زانو است
درد در قسمت خلفی زانو، اغلب ثانوی به افيوژن خلف کپسول است
درد بدون تاريخچه تروما در قسمت ميانی زانو مشکلات مفصل پاتلوفمورال را نشان می دهد مخصوصا زمانيکه درد در نشستن طولانی مدت و پايين آمدن پله افزايش يابد
درد لوکاليزه در قسمت قدامی ميانی زانو با شروع ناگهانی اغلب ضايعه مينيسک را نشان می دهد
درد در قسمت داخلی زانو همراه با ضايعه تروماتيک به دنبال والگوس و چرخش نشاندهنده درگيری کپسول و ليگامان های مفصل است.
شروع درد:
شروع ناگهانی و تروماتيک:
معمولا در ضايعات ورزشی
پيچش های ناگهانی سبب پارگی کپسول و ليگامان و درد ناگهانی می شود
روتاسيون خارجی تی بيا روی فمور بدون اعمال نيروی خارجی سبب پارگی گريد يک کپسول و MCL پارگی کروناری و قسمت بدنه مينيسک می شود.
در برخوردهای ورزشی زانو به صورت شديد به والگوس برود در اين حالت قسمت خلفی داخلی کپسول MCL و يا ACL آسيب می بيند.
نيروی والگوس و روتاسيون خارجی اغلب شايع ترين ضايعه در زانو است.
شروع تدريجی و غيرتروماتيک:
در سنين ميانی و يا افراد مسن نشاندهنده DJD است.
درد ناشی از DJDدر ابتداء انتهای روز بدتر می شود و بعد از راه رفتن طولانی افزايش می يابد.
درد و خشکی صبحگاهی دارد و بعد از Getting up کاهش می يابد.
افيوژن:
معمولا به دنبال ضايعه تروماتيک زانو اتفاق می افتد
نتيجه ای از افزايش گردش خون ناحيه و افزايش تراوش مايع سينوويال باشد
همارتروز در دوره کوتاهی بعد از آسيب افزايش می يابد برای چند ساعت باقی می ماند
افيوژن سينوويال در مدت طولانی تری بعد از آسيب افزايش می يابد و برای مدت 6-12 ساعت باقی می ماند.
درد ناشی از افيوژن سينوويال دردی عمقی, مبهم و کپسولی است.
همارتروز همچنين همراه با ناتوانی و ناراحتی شديد در زانو است.
طبيعت درد و ديگر علائم:
درد با منشاء تروماتيک بالافاصله بعد از آسيب گزارش می شود
در آسيب ليگامانی شدت درد و در نتيجه ناراحتی و ناتوانی همراه با درد بسيار شديد است.
اسپرين خفيف و متوسط قسمت ميانی کپسول و يا ليگامان اغلب دردناک تر و همراه با ناتوانی بيشتر در مقايسه با پارگی کامل MCL است.
درد مفصل پاتلوفمورال:
درد در حين نشستن طولانی مدت با زانوی خم و حين پايين آمدن از پله افزايش می يابد
اين فانکشن ها سبب افزايش نيروی کامپرشن و طولانی مدت در مفصل می شود.
درد در پايين آمدن از پله بيشتر احساس می شود
پسيو تانسيون کوادر افزايش می يابد به دليل انقباض اکسسنتريک عضله.
نشستن طولانی مدت سبب افزايش نيروی کامپرشن کوادر می شود
در طی نيروی کامپرشن به صورت طولانی استخوان به دليل خاصيت ويسکولاستيک creep پيدا می کند ضعيفتر می شود و با لود بسيار کمی آسيب می بيند. بنابراين از هم گسيختگی ترابيکولارها بيشتر در طی اعمال لود
طولانی مدت است تا اعمال لود به صورت وسيع
Morning pain:
دردی که در شب باشد و با اولين استفاده از مفصل کاهش يابد و سپس در طی انجام طولانی مدت کار افزايش يابد نشاندهنده DJD است.
Bluking or giving way:
بی ثباتی: کاهش راستای ليگامان ها
Functional bluking:
نتيجه مهار رفلکسی عضلات
Physical Examination:
Observation:
گيت
چمباتمه
بالا و پايين رفتن از پله
حرکت رو به سمت جلو و عقب
پريدن
Inspection:
استراکچر و راستای استخوانی ناحيه زانو مورد بررسی قرار می گيرد.
در وضعيت ايستاده از قدام:
توبرکل ناويکولار, قوزک داخلی, سر فيبولا, چين های پوپليته و گلوتئال, تروکانتر بزرگ, کرست ايلياک و PSIS
واروس و والگوس دفورميتی
طول پاتلا و پاتلا بايد مساوی يکديگر باشند در پاتلا آلتا تاندون طويل شده
وقتی از پهلو بررسی می شود camel or double hump ديده می شود
Q-Angle : خطی از مرکز پاتلا و خطی که از ASIS به مرکز پاتلا
نرمال 13-18 درجه، زاويه 14 درجه نشاندهنده تمايل به سمت بی ثباتی است. زاويه بالاتر از 18 درجه نشاندهنده ديس فانکشن در Trackjng pat., sublax. Pat. افزايش آنتی ورژن فمور و افزايش تورشن
خارجی تی بيا است
Ant.-post alignment:
ژنورکورواتوم، قوزک خارجی و کنديل خارجی فمور
Sitting:
زانوها از تخت آويزان و آزاد
راستای فمور، پاتلا، پوزيشن پاتلا و اندازه پاتلا.
در صورتی پاتلا کوچک با لبه به سمت بالا high riding, outward-facing باشد نشاندهنده lat. Pat. Tracking disorder است.
قله تحتانی پاتلا بايد در سطح مفصل فموروتی بيال باشد. اگر پاتلا بالاتر قرار گيرد نشاندهنده مشکل در مفصل است.
Functional alignment:
توبرکل تی بيا با پاتلا مورد بررسی قرار می گيرد. توبرکل بايد در خط ميانی و يا نيمه خارجی پاتلا قرار داشته باشد
اگر توبرکل در قسمت داخل قرار گيرد نشاندهنده سفتی کپسول خلفی داخلی و يا در طی ترميم اسپرين يا پارگی ACL,PCL است.
اگر توبرکل به سمت خارج قرار گيرد نشاندهنده شلی و يا پارگی کپسول خلفی داخلی يا MCL است.
طول اندام تحتانی اندازه گيری می شود
شامل 33 اسلاید POWERPOINT

دانلود پاورپوینت ارزیابی مفصل زانو


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کاروفناوری کَلاله - پودمان پایش و رشد کودک

مطالب کمکی جهت تدریس پودمان پایش رشد و تکامل کودک کاروفناوری نهم. دوره های رشد و نمو ...

آموزش حرکات اصلاحی برای پای پرانتزی (همراه با …

به درخواست عده ای از بازدیدکنندگان سایت برای تصاویر مربوط به حرکاتی که برای اصلاح پای ...

تشخیص و درمان زانوی پرانتزی

نویسنده: مهدی رستمی (کارشناس ارشد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی) ژنوواروم، زانوی ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد1

آموزش حرکات اصلاحی برای پای پرانتزی (همراه با …

به درخواست عده ای از بازدیدکنندگان سایت برای تصاویر مربوط به حرکاتی که برای اصلاح پای ...

کاروفناوری کَلاله - suherfe.blogfa.com

کاروفناوری ===== کاروفناوری ششم; پروژه کاروفناوری ششم; کاروفناوری هفتم; پودمان ...

کاروفناوری کَلاله - پودمان پایش و رشد کودک

مطالب کمکی جهت تدریس پودمان پایش رشد و تکامل کودک کاروفناوری نهم. دوره های رشد و نمو ...

کاروفناوری کَلاله - suherfe.blogfa.com

کاروفناوری ===== کاروفناوری ششم; پروژه کاروفناوری ششم; کاروفناوری هفتم; پودمان ...

پایان نامه /تحقیق/پروژه/گزارش کارآموزی

پایان نامه /تحقیق/پروژه/گزارش کارآموزی - پایان نامه /تحقیق/پروژه/گزارش کارآموزی

علم ورزش | آسیب های زانو

آسیب ناشی از فشار. کمبود لایه های حمایت کننده در مفصل زانو آن را مستعد پذیرش صدمات ...

دانلود بازی | دانلود نرم افزار

دانلود بازی, دانلود نرم افزار, دانلود, دانلود بازی جدید, دانلود فیلم ایرانی, دانلود ...

سامانه ضمن خدمت فرهنگیان - سامانه جامع مدیریت …

سامانه مدیریت ضمن خدمت فرهنگیان , سامانه ضمن خدمت فرهنگیان , www.ltms.medu.ir , ltms , سامانه ...

تحقیق - سلامتی و تندرستی با ورزش

شما میتوانید در این وبلاگ انواع مقاله و تحقیق دانلود کنید. ارتباط با ما : از قسمت نظرات ...

آموزش حرکات اصلاحی برای پای پرانتزی (همراه با …

به درخواست عده ای از بازدیدکنندگان سایت برای تصاویر مربوط به حرکاتی که برای اصلاح پای ...

تحقیق - سلامتی و تندرستی با ورزش

شما میتوانید در این وبلاگ انواع مقاله و تحقیق دانلود کنید. ارتباط با ما : از قسمت نظرات ...

علم ورزش | آسیب های زانو

آسیب ناشی از فشار. کمبود لایه های حمایت کننده در مفصل زانو آن را مستعد پذیرش صدمات ...

دانلود بازی | دانلود نرم افزار

دانلود بازی, دانلود نرم افزار, دانلود, دانلود بازی جدید, دانلود فیلم ایرانی, دانلود ...

سکته مغزی و مراقبتهای پرستاری آن | پرستاران …

سکته مغزی بعنوان یک سندروم بالینی مرکب از مجموعه علائم عصبی با شروع سریع یا ناگهانی ...

بک دراپ دکور سنگی و شکوفه های بهاری

تاسیسات گرمایشی 17 ص

تحقیق در مورد تکنولوژی جديد در عايقکاری رطوبتی ساختمان

تحقیق در مورد مواضع مغالطه بيروني 18 ص

تحقیق در مورد مشکلات رفتاری

تحقیق در مورد يك كسب و كار كوچك

تحقیق در مورد شركت ومعاونت درجرم 30 ص

پاورپوینت درمورد تاريخچه مديريت پروژه در جهان

پاور پوینت بازی کودکان- 14 صفحه کامل

دانلود ساختمان و عملکرد ستون فقرات 26 ص